Hoe?

‘Verbinden’, zo kan mijn werkwijze het beste worden getypeerd. Het verbinden van mensen, door het verbinden van aspecten die naar mijn idee nog te vaak los worden bekeken. De belangrijkste aspecten daarbij zijn: 

  • Ik ben er van overtuigd dat iedereen betekenis wil geven aan zijn/haar leven en daarmee aan het werk dat hij/zij doet. De invulling van deze betekenis varieert per persoon, maar we vinden het doorgaans allemaal prettig om te kunnen werken aan een hoger doel. Ook elke organisatie heeft een hoger doel gedefinieerd, vaak in de vorm van een missie en een visie. Naar mijn idee kunnen we veel meer potentieel vrij maken door een explicietere koppeling tussen deze twee vormen van betekenis aan te brengen dan op dit moment gebeurt binnen de meeste organisaties. Door het verbinden van de betekenis op individueel niveau met de betekenis op het niveau van de organisatie ontstaat nieuwe energie.
  • De simpele tweedeling in 'hard' en 'zacht' doet eigenlijk onrecht aan de complexiteit die er achter schuil gaat. Veel mensen hebben er echter meteen duidelijke beelden bij, vandaar dat ik deze indeling hier ook gebruik. 'Hard' wordt doorgaans geassocieerd met aspecten zoals structuur, strategie en systemen. 'Zacht' roept associaties op van factoren zoals cultuur, gedrag en omgangsvormen. Ik zie nog te vaak gebeuren dat er bij verandertrajecten onvoldoende verbinding wordt aangebracht tussen deze twee perspectieven. Of de focus ligt op de 'zachte' kant, waarbij wordt vergeten om de harde besturing in lijn te brengen met het gewenste gedrag. Of er wordt op een erg 'harde' manier gereorganiseerd, zonder oog te hebben voor de veranderkundige, 'zachte' aspecten. Wij zijn er van overtuigd dat duurzame verandering alleen tot stand kan komen als 'hard' en 'zacht' met elkaar verbonden zijn.
  • ‘Er is niets zo praktisch als een goede theorie’ heeft een van mijn hoogleraren me tijdens mijn studie geleerd. Mijn promotieonderzoek stelt me volop in de gelegenheid om de theorie in dienst van de praktijk te stellen. Bovendien heb ik de afgelopen jaren vijf cases studies verricht naar bestaande samenwerkingsverbanden. De inzichten die ik daarbij heb opgedaan gebruik ik weer om de theorie te verrijken.
    Al deze geleerde lessen, die ik zelf heb opgedaan of uit bestaande theorieën heb gehaald, zet ik in om jouw samenwerkingsverband te optimaliseren. Deze inzichten hebben ook aan de basis gestaan van de aanpak die ik hanteer, de methode van de Samenwerkingsevaluatie van Kirkman Company (zie ‘Wat?’).