Overtuigingen

De manier waarop ik, samen met mijn opdrachtgevers, mijn werk doe is gebaseerd op mijn overtuigingen. De belangrijkste daarvan zijn:

'De mens' is in essentie goed: een van de meest wezenlijke overtuigingen die je kunt hebben betreft je mensbeeld. Ik geloof dat 'de mens' in de kern goed is en het beste voor heeft met zijn/haar omgeving;

    Elke medewerker is een volwassene met een gezond verstand: ik ben er van overtuigd dat mensen, op welk niveau dan ook, uitstekend in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen en zelf beslissingen te nemen. Als de condities maar juist zijn. In een van de bekendste motivatietheorieën, die van McGregor, wordt deze overtuiging aangeduid met 'Theory Y'. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_X_and_Theory_Y voor meer informatie hier over;

      Samenwerken op basis van vertrouwen is zowel leuker als efficiënter: Gezien de vorige twee overtuigingen ben ik ook van mening dat samenwerken op basis van vertrouwen niet alleen mogelijk is, maar ook nog eens veel leuker en efficiënter. Er zijn maar weinig mensen die energie krijgen van allerlei controles. Bovendien zijn controles ter voorkoming van negatief gedrag doorgaans tijdrovend en daarmee duur;

        Iedereen wil betekenis geven aan zijn/haar leven: En daarmee aan het werk dat hij/zij doet. De invulling van deze betekenis varieert per persoon, maar we vinden het allemaal prettig om te kunnen werken aan een hoger doel. Als je scherp hebt waarom je iets doet, wat de betekenis er van is, wordt je er ook nog eens beter in. Daar ben ik van overtuigd.