Partners

Om optimale toegevoegde waarde te kunnen leveren voor mijn klanten werk ik samen met een aantal partners. De belangrijkste partners staan onderstaand weergegeven:

logo-kirkman-wie Ik ben Associate bij Kirkman Company. Dit is een ondernemend, onafhankelijk organisatieadviesbureau met als missie ‘Co-creating Social Enterprises’. Concreet betekent dit dat ik samen werk met de consultants van Kirkman Company en gebruik kan maken van de kennis en ervaring die zij de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Zie deze website voor meer informatie over de community waar ik onderdeel van uit maak: http://www.kirkmancompany.com
logo-yse YSE is het traineeship voor high potentials met lef. YSE is de organisatie die voor Kirkman Company haar traineeship verzorgt. Daarnaast heeft YSE de afgelopen jaren ook traineeships opgezet voor diverse andere organisaties. Zeker bij het creeren van een ‘Beweging van Betekenis’ kan het erg effectief zijn om trainees in te zetten om een prikkel te geven aan uw organisatie. Zie: http://www.yseprogram.com
logo-presence-at-work PresenceAtWork (PAW) is een training en consultancy bureau dat zich richt op ontwikkeling van het Collectief Leiderschap in Organisaties. Ik ben met PAW samen gaan werken vanwege de grote overeenkomsten met waar wij als One Million Snowflakes in geloven. PAW brengt haar kennis en ervaring in bij het op gang brengen van een ‘Beweging van Betekenis’.